Хойд чиглэлд өтгөн манантай байна
http://dbm.mn/news/405