Тамхины хяналтын тухай хэрэгжилтийн дүнд хүүхдүүд тамхи татах нь буурчээ