Өвөрмонголчууд “Эрдэм” асрамжийн төвийн хүүхдүүдэд мөнгөн тусламж үзүүлнэ