Цагдаагийн зөвшөөрөлгүй машин ачсан ачилтын компанид мэдэгдэл хүргүүлжээ