Израйлийн таван иргэнийг Алтай таван богдоос нисдэг тэргээр авчирчээ