Израйл улсын зургаан иргэнийг хайх эрлийн баг гарлаа