“Мэргэжлийн аврагч-2017” тэмцээнд 120 гаруй тамирчин оролцож байна