Төрийн банк оюутны хөгжлийн зээл олгож байна
Монгол Улсын Засгийн Газраас мэдлэг боловсролтой, чадварлаг мэргэжилтэн болохоор суралцаж буй Монголын ирээдүй болсон оюутнуудын сургалтын төлбөрийг нь санхүүжүүлэх зорилгоор Боловсролын зээлийн сан байгуулж, зээлийн журмыг баталсны дагуу Оюутны хөгжлийн зээлийг 2017 оноос эхлэн арилжааны банкууд олгож байна. Оюутны хөгжлийн зээл нь оюутнуудад ямар нэгэн төлбөрийн дарамтгүй суралцах боломжийг нээж өгөх, өрхийн амьжиргааны зардлыг бууруулахад онцгой ач холбогдолтой бөгөөд Төрийн банк энэхүү зээлийг салбар, нэгжээрээ дамжуулан олгож байгаа юм. Оюутны хөгжлийн зээлд бакалавр, магистр, докторын шатлалтын суралцагчид  болон 18 насанд хүрээгүй оюутнууд хамрагдах боломжтой боллоо.

 
ХҮҮ БУУРУУЛАХ ЗЭЭЛИЙН НӨХЦӨЛ
 
Бакалавр, магистр, докторын шатлал-(өдөр, орой, эчнээ)ын суралцагч байх
Шинээр элсэгч- ЭЕШ-ын дүн 400 болон түүнээс дээш байх
Суралцагч- Голч дүн 2,0 болон түүнээс дээш байх
 
Зээлийн бүтээгдэхүүний нэр Валют Жилийн хүү Зээлийн хэмжээ Зээлийн хугацаа
Хүү бууруулах цалин, тэтгэврийн зээл MNT 5% Тухайн сургуулийн нэг жилийн сургалтын төлбөрийн хэмжээнээс хэтрэхгүй 12 сар хүртэл
Шимтгэл -
Өргөдлийн хураамж -
Зээлийн анхны нөхцөлд өөрчлөлт оруулах Зээлийн үлдэгдлийн 1%
Нэмэгдүүлсэн хүүгийн хэмжээ Хуваарьт хугацаандаа төлөгдөөгүй зээлийн дүнгээс нэмэгдүүлсэн хүүг тооцно. Нэмэгдүүлсэн хүү нь үндсэн хүүгийн 20 хувьтай тэнцүү байна.
 
 
БОГИНО ХУГАЦААТ ЗЭЭЛИЙН НӨХЦӨЛ

Бакалавр, магистр, докторын шатлал /өдөр, орой, эчнээ/ суралцагч байх
Шинээр элсэгч- ЭЕШ-ын дүн 400 болон түүнээс дээш байх
Суралцагч - Голч дүн 2,0 болон түүнээс дээш байх
 
Зээлийн бүтээгдэхүүний нэр Валют Жилийн хүү Зээлийн хэмжээ Зээлийн хугацаа
Оюутны хөгжлийн зээл-богино хугацаат зээл  
MNT
5% Тухайн сургуулийн нэг жилийн сургалтын төлбөрийн хэмжээнээс хэтрэхгүй 12 сар хүртэл
Шимтгэл -
Өргөдлийн хураамж -
Зээлийн анхны нөхцөлд өөрчлөлт оруулах Зээлийн үлдэгдлийн 1%
Нэмэгдүүлсэн хүүгийн хэмжээ Хуваарьт хугацаандаа төлөгдөөгүй зээлийн дүнгээс нэмэгдүүлсэн хүүг тооцно. Нэмэгдүүлсэн хүү нь үндсэн хүүгийн 20 хувьтай тэнцүү байна.
 
УРТ ХУГАЦААТ ЗЭЭЛИЙН НӨХЦӨЛ

Бакалаврын өдрийн ангийн оюутанд олгоно.
Шинээр элсэгч - ЭЕШ-ын дүн 650 болон түүнээс дээш байх
Оюутан - Голч дүн 3,0 болон түүнээс дээш байх
 
Зээлийн бүтээгдэхүүний нэр Валют Жилийн хүү Зээлийн хэмжээ Зээлийн хугацаа
Оюутны хөгжлийн зээл-урт хугацаат зээл  
MNT
5% Тухайн сургуулийн нэг жилийн сургалтын төлбөрийн хэмжээнээс хэтрэхгүй 120 хүртэл сар
Шимтгэл -
Өргөдлийн хураамж -
Зээлийн анхны нөхцөлд өөрчлөлт оруулах Зээлийн үлдэгдлийн 1%
Нэмэгдүүлсэн хүүгийн хэмжээ Хуваарьт хугацаандаа төлөгдөөгүй зээлийн дүнгээс нэмэгдүүлсэн хүүг тооцно. Нэмэгдүүлсэн хүү нь үндсэн хүүгийн 20 хувьтай тэнцүү байна.
Зээл эргэн төлөх нөхцөл Оюутны ирээдүйн орлогод суурилсан, зээлийн хүүгийн төлбөрийг сар бүр,  үндсэн төлбөрийг сургууль төгссөнөөс хойш 1 жилийн дараагаас эхлэн 3-5 жилийн хугацаанд
 
 
Бүрдүүлэх материал:

-    Үндсэн зээлдэгч болон хамтран зээлдэгчийн иргэний үнэмлэх эх хувиар эсвэл нотариатаар  
     баталгаажуулсан хуулбар;
-     Сургуулийн сургалтын төлбөрийн нэхэмжлэл /эх хувиар/;
-     Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээний  хуулбар /шинэ элсэгчийн хувьд/;
-     Оролцогч сургуульд зохих журмын дагуу элссэнийг гэрчлэх эрхийн бичгийн хуулбар
     /шинэ элсэгчийн хувьд/;
-     Оролцогч сургуулийн тодорхойлолт;
-     Орлого нотлох баримт;
-    Банкнаас шаардсан бусад баримт.
 
ТӨРИЙН БАНК ЭРСДЭЛГҮЙ ИРЭЭДҮЙН БАТАЛГАА
Бусдад түгээх
  • gplus