Тарваган тахал өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүллээ