Урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 290 гаруй цагдаагийн алба хаагч үүрэг гүйцэтгэж байна