Хөл хорио тогтоосон бүсийн сургууль, цэцэрлэг үйл ажиллагаагаа явуулна