Малаа вакцинжуулалтад хамруулаагүй малчинд хариуцлага тооцно