Айл өрх, албан байгууллагуудын халаалт хийх бэлтгэлийг хангаж байна