Гурван жил хүлээсэн 14 дүгээр сургуулийн барилга шинэ хичээлийн жилд ашиглалтад орно