Зүүн эргэхийг хориглосоноор замын ачаалал багассан гэв