Монголын цагдаа нар Лос-Анжелест төрийн далбаагаа мандуулав