“Баянзүрхийн товчоог Баруунтурууны товчоо руу нүүлгэнэ”