Түймэр унтраахад уул уурхайн компаниудыг татан оролцуулахыг үүрэг болгов