Олон улсын эрхтэн шилжүүлэн суулгалтын олон улсын хурал Монголд болно