Төрийн банк “НАСНЫ ХИШИГ” олгож эхэллээ

Ахмадуудад 50-250 мянган төгрөгийн Насны хишиг олгох харилцааг зохицуулсан Ахмад настны Нийгмийн хамгааллын тухай хууль энэ оны эхний өдрөөс эхлэн хэрэгжиж байгаа билээ.

Хуулийн хүрээнд 65-69 настай ахмадад 50 мянга, 70-79 настай ахмадад 80 мянга, 80-89 настай ахмад настанд 150 мянга, 90 ба түүнээс дээш настай ахмад настанд 250 мянган төгрөгийн насны хишиг олгож байгаа бөгөөд Цагаан сар болон Үндэсний их баяр наадмын өмнө буюу жилд хоёр удаа олгох юм.

Энэ жилийн эхний ээлжийн мөнгийг нэгдүгээр сарын 25-ны өдөр буюу Цагаан сарын өмнө Төрийн банк болон бусад арилжааны банкаар дамжуулан олгосон бол Үндэсний их баяр наадмын өмнө олгох Насны хишгийг өчигдрөөс буюу 2017 оны зургаадугаар сарын 22-ноос эхлэн Төрийн банк олгож эхэллээ. “Насны хишиг” олгох журамд заасан шалгуур хангасан ахмад настан Та Монгол орны өнцөг булан бүрт байрлах Төрийн банкны өөрт ойр салбар нэгжээр дамжуулан Насны хишгээ аваарай.

Ахмадуудад 50-250 мянган төгрөгийн Насны хишиг олгох харилцааг зохицуулсан Ахмад настны Нийгмийн хамгааллын тухай хууль энэ оны эхний өдрөөс эхлэн хэрэгжиж байгаа билээ.

Хуулийн хүрээнд 65-69 настай ахмадад 50 мянга, 70-79 настай ахмадад 80 мянга, 80-89 настай ахмад настанд 150 мянга, 90 ба түүнээс дээш настай ахмад настанд 250 мянган төгрөгийн насны хишиг олгож байгаа бөгөөд Цагаан сар болон Үндэсний их баяр наадмын өмнө буюу жилд хоёр удаа олгох юм.

Энэ жилийн эхний ээлжийн мөнгийг нэгдүгээр сарын 25-ны өдөр буюу Цагаан сарын өмнө Төрийн банк болон бусад арилжааны банкаар дамжуулан олгосон бол Үндэсний их баяр наадмын өмнө олгох Насны хишгийг өчигдрөөс буюу 2017 оны зургаадугаар сарын 22-ноос эхлэн Төрийн банк олгож эхэллээ. “Насны хишиг” олгох журамд заасан шалгуур хангасан ахмад настан Та Монгол орны өнцөг булан бүрт байрлах Төрийн банкны өөрт ойр салбар нэгжээр дамжуулан Насны хишгээ аваарай.
Ахмадуудад 50-250 мянган төгрөгийн Насны хишиг олгох харилцааг зохицуулсан Ахмад настны Нийгмийн хамгааллын тухай хууль энэ оны эхний өдрөөс эхлэн хэрэгжиж байгаа билээ.

Хуулийн хүрээнд 65-69 настай ахмадад 50 мянга, 70-79 настай ахмадад 80 мянга, 80-89 настай ахмад настанд 150 мянга, 90 ба түүнээс дээш настай ахмад настанд 250 мянган төгрөгийн насны хишиг олгож байгаа бөгөөд Цагаан сар болон Үндэсний их баяр наадмын өмнө буюу жилд хоёр удаа олгох юм.

Энэ жилийн эхний ээлжийн мөнгийг нэгдүгээр сарын 25-ны өдөр буюу Цагаан сарын өмнө Төрийн банк болон бусад арилжааны банкаар дамжуулан олгосон бол Үндэсний их баяр наадмын өмнө олгох Насны хишгийг өчигдрөөс буюу 2017 оны зургаадугаар сарын 22-ноос эхлэн Төрийн банк олгож эхэллээ. “Насны хишиг” олгох журамд заасан шалгуур хангасан ахмад настан Та Монгол орны өнцөг булан бүрт байрлах Төрийн банкны өөрт ойр салбар нэгжээр дамжуулан Насны хишгээ аваарай.
Ахмадуудад 50-250 мянган төгрөгийн Насны хишиг олгох харилцааг зохицуулсан Ахмад настны Нийгмийн хамгааллын тухай хууль энэ оны эхний өдрөөс эхлэн хэрэгжиж байгаа билээ.

Хуулийн хүрээнд 65-69 настай ахмадад 50 мянга, 70-79 настай ахмадад 80 мянга, 80-89 настай ахмад настанд 150 мянга, 90 ба түүнээс дээш настай ахмад настанд 250 мянган төгрөгийн насны хишиг олгож байгаа бөгөөд Цагаан сар болон Үндэсний их баяр наадмын өмнө буюу жилд хоёр удаа олгох юм.

Энэ жилийн эхний ээлжийн мөнгийг нэгдүгээр сарын 25-ны өдөр буюу Цагаан сарын өмнө Төрийн банк болон бусад арилжааны банкаар дамжуулан олгосон бол Үндэсний их баяр наадмын өмнө олгох Насны хишгийг өчигдрөөс буюу 2017 оны зургаадугаар сарын 22-ноос эхлэн Төрийн банк олгож эхэллээ. “Насны хишиг” олгох журамд заасан шалгуур хангасан ахмад настан Та Монгол орны өнцөг булан бүрт байрлах Төрийн банкны өөрт ойр салбар нэгжээр дамжуулан Насны хишгээ аваарай.
Бусдад түгээх
  • gplus