Германууд илчлээгүй бол төмөр замын хэргийг дараад үлдэх байжээ