Мөнгөнморьт суманд гарсан түймрийг бүрэн унтраалаа