Үүлэнд зориудаар нөлөөлж, Мөнгөнморьт суманд гарсан түймрийг унтраалаа