Сонгуультай холбоотой 220 гаруй гомдол, мэдээлэл иржээ