“Херо” байгаагүй бол Х.Баттулга юугаар зэвсэглэх вэ