Унгарын амьтны хүрээлэнд яст мэлхий төржээ
Унгарын амьтны хүрээлэн 140 настай яст мэлхий төржээ.