Нийслэлийн хүрээний анги, байгууллагад хийх шалгалт эхэллээ