Ерөнхийлөгчийн сонгуулиар 21 мянган төрийн албан хаагч ажиллана