Бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн тоо 34.4 мянгад хүрчээ