Нийгмийн даатгалын байцаагч нарт прокурорын шаардлага хүргүүлжээ