Баянхонгороос гарах хөдөлгөөнийг гурав хоног хязгаарлалаа