Хөдөлгөөнд оролцож байсан автобусны мотор нь шатжээ