АН-ын ҮБХ-ны суудалд өрсөлдөхөөр 503 хүн бүртгүүлжээ