Орчны бохирдлыг байгалийн аргаар бууруулах боломжуудыг танилцуулна