Шүлхийн вакцинжуулалтыг 10 хоногт багтаан дуусгах үүрэг өгөв