Мэдээний хулгайг өөгшүүлэгч сайтуудыг Монголын Сайтын Холбооны гишүүнчлэлээс хаслаа