Баянхонгорт малчдын хүүхдэд зориулсан цэцэрлэг ажиллуулна