Авлига авч байгаад үйлдэл дээрээ баригдсан Н.Батсүх батлан даалтад гарчээ