Цаг агаарын аюулт үзэгдлийг даван туулах төлөвлөгөө гаргажээ