Малчдын антибиотикийн эмийн талаарх мэдлэг, хандлагыг дээшлүүлнэ