Аврагчид зургаан цаг ажиллаж, живсэн автомашиныг татан гаргажээ