Хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийг ТЭГ болгох аян үндэсний хэмжээнд хэрэгжиж эхэллээ