Манай улсын иргэн хар тамхины хэрэгт холбогдож Эрээнд саатуулагджээ