Сонгуулийн хороод хэтэрхий нэг талыг барьсан шийдвэр гаргаж байна гэв