Сү.Батболд өөрийн дүүгээ ямар учраас Гаалийн Ерөнхий газарт аваачив