Бөх, хурдан морь, сур болон шагайн харваан хөтөлбөр