АСЕМ-ын дээд түвшний 11 дүгээр уулзалтын дагалдах хурлуудын нэг болох “Ази-Европ түмний чуулган-11" уулзалт ирэх сарын 04-06нд Улаанбаатар хотноо болно.

Энэхүү уулзалтаар
  • Байгалийн баялгийн шударга хуваарилалт, газрын эрх, оролцоог ханган олборлолтоос гарах стратеги
  • Хүнсний түсгаар тогтнолыг сэргээн, бэхжүүлэх стратеги
  • Уур амьсгалын шударга ёсыг сахих стратеги
  • Эрчим хүчний тогтвортой үйлдвэрлэл ба хэрэглээг бий болгох стратеги
  • Худалдаа ба хөрөнгө оруулалтыг шударга болгох стратеги
  • Өр тавих, "бүсээ чангалахаас" өөр гарц хайх - нийгмийн хамгаалал, нийгмийн шударга ёс, зохистой ажлын бзйр, тогтвортой амьжиргааг хангах
  • Иргэдийн оролцоот ардчилал, цөөнхийн эрх, хүйсийн эрх тэгш байдал
  • Энх тайван ба хүний аюулгүй байдал зэрэг асуудлаар хэлэлцүүлэг өрнүүлэн санал солилцох аж.
Бусдад түгээх
  • gplus