Хан-Уул дүүргийн сонгогчдод гадаадын дугаараас мессэж ирсэн гэв