ЦЕГ: МАН-ын удирдлагуудын бичлэгтэй холбоотойгоор хэн нэг Ө, Э гэх иргэнийг шалгаагүй