Таны амьдралын үе шат бүрт зориулсан бодлогыг БИД хэрэгжүүлнэ